Ana kaboo Tobaraoi iaon te raranga kie 2019

Nakoia taan raranga kie ni kabane iaon Kiribati. N rimwian te rongorongo ae nako ni bwanaan Kiribati, ibukin te kaboo iaon te raranga kie ni matu. Ao aikai ngkanne te tua iaona: E na riai n eti raoi tabona, ke ena aki kiribwakeekee. E na aki kiribwangabwanga. E na manti raoi man weneraoi ngkana e

Mat weaving competition 2019

Tobaraoi’s celebrations for Kiribati 40th Anniversary of Independence RULES Open to all I-Kiribati weavers from all the islands. Multiple entries permitted. All weaving must be made of well prepared teira – soft and strong Weaving needs to be beautifully done: even and tight with straight edges.  Size, single adult sleeping mat Competition closes on Saturday